25/12/2014

Abacus® Android

Abacus® Sales je aplikacija za prikupljanje narudžbi kupaca na terenu, te izradu ponuda, predračuna i računa. Uz kreiranje osnovnih dokumenata, aplikacija olakšava posao rada na terenu, uz trenutnu dostupnost svih informacija vezanih za asortiman i dostupnost artikala, cjenovnike i promotivne akcije, promet artikala i finansijske promete kupaca.

Abacus® Android
Abacus® Reporting je jedinstven sistem izvještavanja i analize poslovanja koji omogućuje efikasan i kontrolisan pristup informacijama iz poslovnog sistema putem web-a, a od sada i putem smart uređaja sa Android operativnim sistemom. Abacus® Reporting je projektovan tako da posjeduje veliku prilagodljivost potrebama menadžmenta preduzeća i to u svim nivoima hijerarhije upravljanja resursima. Velika fleksibilnost i podrška raznovrsnim potrebama preduzeća različitih djelatnosti preporuka su za orijentaciju za ovakav sistem izvještavanja.

Abacus® Android ReportingLista izvještaja se unaprijed formira i podešava korisniku, što daje mogućnost
širokog spektra prilagođavanja sistema izvještavanja prema pravima pristupa informacijama pojedinih korisnika sistema.

 Abacus® Android Reporting IzvjestajiPoseban kvalitet ovog sistema izvještavanja je to što se izvještaji formiraju na osnovu trenutnih podataka, tako da korisnik u realnom vremenu ima precizan uvid u stanje poslovnog sistema iz domena svoje nadležnosti.
Android

 

 

Abacus® POS Manager je aplikacija za praćenje prometa, stanja zaliha i statistike prodaje za sve korisnike Abacus® POS2 softvera za ugostiteljsko poslovanje.
 • Promet po vrstama plaćanja
 • Promet po operaterima sa detaljnim pregledom po vrstama plaćanja
 • Promet reprezenata
 • Promet artikala
 • Stanje lagera po magacinima
 • Pregled svih izdatih računa sa pregledom stavki
 • Promet po satima
 
Android

 

 

Abacus® Sales je aplikacija za prikupljanje narudžbi kupaca na terenu, te izradu ponuda, predračuna i računa. Uz kreiranje osnovnih dokumenata, aplikacija olakšava posao rada na terenu, uz trenutnu dostupnost svih informacija vezanih za asortiman i dostupnost artikala, cjenovnike i promotivne akcije, promet artikala i finansijske promete kupaca.
 • Stanje lagera po magacinima
 • Cjenovnik
 • Izdavanje porudžbi
 • Pregled izdatih dokumenata
 • Evidentirane uplate
 • Kartice kupaca
 • Promet artikala
 
Android

 

 

 Abacus® POS Panel je aplikacija za sve korisnike Abacus® POS2 ugostiteljskog sistema, koja unosi mobilnost u dijelu prijema porudžbina, evidencije probeta i štampanja fiskalnih računa. Pogledajte galeriju…

 

Abacus® Order Manager je aplikacija za sve korisnike Abacus® POS2 ugostiteljskog sistema, i namijenjena je osbolju za pripremu porudžbina. Sve porudžbe kreirane od strane konobara, automatski se prikazuju na ekranu mobilnog uređaja ili drugog ekrana, u kuhinji, šanku i drugim pozicijama za pripremu hrane i pića. Pogledajte galeriju…