17/11/2016

Abacus® DMS – Document management system

Abacus® DMS
Abacus ® DMS, modul za upravljanje dokumentima i sadržajem, omogućava elektronsko skladištenje, praćenje i upravljanje poslovnom dokumentacijom (ulazni računi, izlazni računi, ugovori, finansijski iskazi i sl.).

DMS modul može da uskladišti sva važna dokumenta na jednom mjestu i da omogući pristup svim korisnicima Abacus ® ERP poslovnog softvera. Dokumenta imaju hijerahijsku strukturu u obliku stabla.

Imajući u vidu da je DMS modul sastavni dio Abacus ® ERP poslovnog softvera, to donosi i najznačaniju prednost ovog sistema, jer se dokumenta povezuju direktno sa poslovnim promjenama u softveru, npr. možete povezati skeniran ulazni račun sa nalogom knjiženja, ugovor o radu sa zaposlenim itd.

Svi dokumenti arhivirani u DMS modulu su uvijek dostupni na klik, gdje je dalje omogućena automatizacija dijeljenja dokumenata putem maila i to direktno iz Abacus ® ERP poslovnog softvera.