14/10/2013

Abacus® ERP poslovni softver

Abacus® ERP
Abacus® ERP poslovni softver je kompleksno integrisano poslovno informaciono rješenje koje je namjenjeno upravljanju poslovanjem malih i velikih preduzeća.

Abacus® ERPposlovni softver se može implementirati u preduzećima svih djelatnosti.

Abacus® ERP obezbjeđuje ubrzani protok informacija, minimalno vrijeme odziva na zahtjeve kupaca i dobavljača, a odlučivanje na nižim nivoima i blagovremene informacije značajno dovode do smanjivanja troškova, optimalnih zaliha i boljih performansi rada.

Abacus® ERP je rješenje za upravljanje i kontrolu poslovanja kompanije koje će povezati poslovne funkcije finansija, nabavke, prodaje, skladišta, servisa i ljudskih resursa u cjelinu u kojoj su sve operacije trenutno vidljive, a izvještaji i analize ključnih pokazatelja poslovanja uvijek u potpunosti ažurni.

 

Abacus® ERP poslovni softver je organozovan u 6 osnovnih modula:

 

Osnovne funkcije Abacus® ERP poslovnog softvera:

Podešavanja sistema i šifrarnici

 • Osnovni podaci
 • Partneri
 • Radna organizacija i organizacione jedinice
 • Kontni plan i održavanje kontnog plana
 • Analitika konta
 • Automatsko kontiranje
 • Sheme kontiranja sa podešavanjem
 • PDV stope i analitika
 • Banke
 • Opštine
 • Države
 • Djelatnosti
 • Mjesta troškova
 • Nosioci troškova

Finansijsko knjigovodstvo i blagajna

 • Unos stavki za knjiženje
 • Knjiženje naloga
 • Unos primljenih računa
 • Automatsko kontiranje i knjiženje primljenih računa
 • Unos avansnih računa
 • Uvoz izvoda
 • Automatsko kontiranje i knjiženje izvoda
 • Unos stavki blagajne
 • Automatsko kontiranje i knjiženje naloga blagajne
 • Pregled i štampa kontnog plana
 • Pregled i štampa bruto bilansa
 • Pregled i štampa zaključnog lista
 • Analitičke i sintetičke kartice
 • Pregled i štampa dnevnika
 • Pregled i štampa glavne knjige
 • Knjiga primljenih računa
 • Knjiga izdatih računa
 • Obračun i štampa PDV prijave (Obrazac PR PDV 2) sa generisanjem fajla za elektronsko podnošenje
 • Otvorene stavke
 • Izrada IOS-a
 • Pregled i štampa finansijskih iskazi sa generisanjem fajla za elektronsko podnošenje (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Novčani tok, Izvještaj o promjenama na kapitalu, Statistički aneks)
 • Obračun i štampa prijave poreza na dobit, sa generisanjem fajla za elektronsko podnošenje
 • Kompenzacije
 • Pregled stanja obaveza i potraživanja
 • Pregled stanja komitenata
 • Pregled prihoda i rashoda
 • Pregled prihoda po mjesecima
 • Pregled rashoda po mjesecima
 • Pregled rashoda po vrstama i mjestima troškova
 • Pregled rashoda po nosiocima troškova
 • Obračun kursnih razlika
 • Pregled dospjelih obaveza
 • Dnevnik blagajne

Osnovna sredstva

 • Grupe osnovnih sredstava
 • Poreske grupe
 • Amortizacione grupe
 • Unos osnovnog sredstva
 • Unos nabavke osnovnog sredstva
 • Unos prodaje osnovnog sredstva
 • Unos otpisa osnovnog sredstva
 • Unos popisa osnovnih sredstava
 • Automatsko kontiranje i knjiženje promjena
 • Pregled i štampa knjige osnovnih sredstava
 • Pregled i štampa kartice osnovnog sredstva
 • Štampa popisne liste
 • Obračun računovostvene amortizacije (mjesečni obračun)
 • Obračun poreske amortizacije
 • Pregled i štampa obrasca OA
 • Revalorizacija osnovnog sredstva
 • Kapitalizacija osnovnog sredstva

Robno-materijalno poslovanje

 • Šifrarnik artikala
 • Grupe artikala
 • Vrste artikala
 • Prijem materijala
 • Izdavanje materijala
 • Rashod materijala
 • Popis materijala
 • Automatsko kontiranje i knjiženje promjena
 • Pregled i štampa stanja zaliha
 • Kartica artikla
 • Promet materijala po dobavljačima
 • Pregled cijena po dobavljačima
 • Pregled utroška materijala po artiklima
 • Pregled utroška materijala po grupama artikala
 • Pregled utroška materijala po mjestima troškova

Usluge i ugovori

 • Šifrarnik usluga
 • Unos ugovora
 • Unos računa
 • Unos predračuna
 • Automatska izrada računa na osnovu ugovora
 • Automatsko kontiranje i knjiženje računa
 • Pregled i štampa ugovora
 • Pregled i štampa računa i predračuna

Kadrovska evidencija, obračuni zarada i naknada zarada

 • Porezi i doprinosi
 • Radna mjesta
 • Stručne spreme
 • Zanimanja
 • Vrste zarada i naknada zarade
 • Unos zaposlenih lica sa podacima
 • Unos podataka o porodici zaposlenih
 • Unos ostalih angažovanih lica sa podacima
 • Unos računa zaposlenih
 • Unos radnih sati
 • Unos ugovora o radu
 • Unos rješenja iz radnog odnosa (bolovanja, odsustva, godišnji odmori i sl.)
 • Unos obustava zarada
 • Unos naloga za službeno putovanje
 • Štampa JPR obrasca (dodatak B za registraciju fizičkog lica i dodatak za članove porodice)
 • Štampa predefinisanog ugovora o radu
 • Štampa rješenja (bolovanja, odsustva, godišnji odmori i sl.)
 • Obračun zarada i naknada zarada sa porezima i doprinosima
 • Obračun obustava
 • Obračun ugovora o djelu i ugovora o zakupu sa porezima i doprinosima
 • Obračun dnevnica
 • Pregled ugovora i radnog staža
 • Pregled i štampa isplatnih listova
 • Pregled i štampa OPP-ND obrasca
 • Pregled i štampa IOPPD obrasca, sa generisanjem fajla za elektronsko podnošenje
 • Pregled i štampa RAD-1 obrasca
 • Pregled i štampa RAD-1p obrasca
 • Pregled i štampa M4 obrasca sa pratećim tabelama
 • Pregled i štampa naloga za plaćanje poreza i doprinosa
 • Pregled i štampa naloga za isplatu zarada i naknada zarada
 • Pregled i štampa troškova zarada po zaposlenima i sektorima