14/10/2013

Roba/Materijal

Abacus® Roba/Materijal
Modul Roba/Materijal, Abacus poslovnog softvera, funkcioniše u skladu sa konkretnim potrebama i zahtjevima preduzeća koja posjeduju maloprodajne i veleprodajne objekte, ili se bave poslovima komisione prodaje i proizvodnje. Abacus, integrisano poslovno rješenje, u potpunosti automatizuje evidenciju robe u veleprodaji i maloprodaji, kao i evidenciju zaliha materijala i gotovih proizvoda kod proizvodnih preduzeća. Sve promjene zaliha proslijeđuju se finansijskom dijelu softvera, automatskim formiranjem i knjiženjem naloga u glavnoj knjizi.
Moguće je voditi neograničen broj magacina i prodajnih mjesta. Za svaki magacin  ili mjesto prodaje, moguće je voditi zalihe po prosječnim nabavnim ili prodajnim cijenama. Svi dokumenti vezani za poslovanje trgovinskih preduzeća, od sada se kreiraju sa lakoćom, uz mogućnost automatskog kreiranje dokumenata, kao i izvoz i uvoz podataka.
  • Veleprodaja
  • Maloprodaja
  • Proizvodnja

 

  • Stanje zaliha
  • Ugovoreni cijenovnici
  • Rabatna politika
  • Akcijska prodaja
  • Analiza nabavke i prodaje
U okviru modula Roba i materijal postoji veliki broj finansijskih i materijalnih izvještaja o promjenama nastalim u magacinima i prodajnim mjestima. Lager liste i kartice artikala možete pretraživati na veliki broj načina, a softver automatsi vodi i trgovačku knjigu, odnosno knjige evidencija u trogovini na veliko i malo (EM, EV I ETU).
Modul Roba/Materijal, moguće je povezati sa Abacus POS sistemom, softverom koji je namijenjen automatizaciji prodajnih mjesta u maloprodaji, uz mogućnosti automatskog kreiranja dokumenata u materijalnom, odnosno knjiženje naloga u finansijskom dijelu poslovnog softvera. Pored funkcije za rad na kasi, Abacus POS u skladu sa zakonskim propisima, nudi i mogućnost rada sa fiskalnim štampačima. U slučaju dislociranih maloprodajnih objekata, Abacus POS je moguće povezati sa Abacus poslovnim softverom i na taj način obezbjediti protok informacija u oba smjera, uz uvijek ažurne i relevantne podatke.