14/10/2013

Usluge

Abacus® Usluge
Preduzeća kod kojih je prevashodna djelatnost orijentisana na pružanje usluga, pomoću modula Usluge evidentiraju izvršene usluge uz automatsku evidenciju u glavnoj knjizi odnosno modulu Finansije, poslovnog softvera Abacus. Za preduzeća koja usluge isporučuju u više faza, moguće je praćenje realizacije ukupnog ugovorenog iznosa i fakturisanja po privremenim situacijama. Pored evidencije faktura usluga, moguće je kreirati i dokumenta knjižnih odobrenja, a sve uz automatsku evidenciju u glavnoj knjizi.
Takođe, ovaj modul daje mogućnost evidencije ugovorenih usluga, kao i funkcije za automatsko redovno ili vanredno fakturisanje, sa automatskom štampom faktura i automatskim knjiženjem svih faktura u glavnoj knjizi.