14/10/2013

Abacus® POS2 – Restaurant solution

Abacus POS2
Abacus® POS2 je savremeno informaciono rješenje za vođenje kompletnog poslovanja ugostiteljskih objekata (restorani, kafići, barovi i drugo). Koncipirano je tako da podržava najmodernije načine rada u ugostiteljskim objektima putem korišćenja ekrana osjetljivih na dodir (touch screen), tablet uređaja, fiskalnih i termalnih štampača.
Abacus® POS2 aplikacija je organizovana u dva funkcionalna modula, POS Admin i POS Panel, odnosno na back office i front office.
POS Admin je osnovni modul u Abacus® POS2 sistemu gdje se definišu svi poslovni procesi koji će pratiti svakodnevni rad, od definisanja magacina, dobaljača i kupaca, preko artikala, normativa i drugih parametara koji čine cjelinu ugostiteljskog objekta.
Osnovne funkcionalnosti POS Admin modula su:

 • Rad u mrežnom okruženju
 • Neograničen broj magacina
 • Neograničen broj operatera
 • Neograničen broj prodajnih stanica
 • Upravljanje komitentima
 • Upravljanje artiklima
 • Recepture proizvoda
 • Modifikatori
 • Upravljanje cijenama
 • Loyalty program
 • Robna operativa (prijemnice, interni prenosi, radni nalozi, izdatnice, utrošci, rashodi, viškovi i manjkovi)
 • Vođenje i praćenje magacinskog poslovanja
 • Vođenje i praćenje proizvodnih mjesta
 • Vođenje i praćenje prodajnih mjesta
 • Automatsko knjiženje finansijskih podataka u Abacus®ERP
POS Admin nudi i niz izvještaja i statistika:

 • Dnevnik prijema (razni izvještaji o prijemu – ulazu artikala, po dobavljačima, magacinima, grupama artikala)
 • Dnevnik prometa (razni izvještaji o prometu – prodaji artikala, po operaterima, prodajnim mjestima, načinu plaćanja, grupama artikala)
 • Utrošak sirovina
 • Lager lista (stanje zaliha po magacinima i zbirno stanje za sve magacine)
 • COGS kontrola
 • F&B analiza
POS Panel  je modul maloprodaje i predstavlja brz i korisnički jednostavan program koji garantuje siguran i precizan rad operatera u maloprodaji.

POS Panel posjeduje grafički ekran sa pregledom prodajnih reona, pregledom rasporeda i zauzetosti stolova, kao i ekran sa lako prepoznatljivom ilustracijom artikala.

Osnovne funkcionalnosti POS Panel modula su:

 • Automatska štampa fiskalnog računa
 • Automatska štampa narudžbe za mjesta pripreme hrane/pića (termalni štampač)
 • Rad sa više operatera (autorizacija putem šifre ili kartice sa ovlašćenjima)
 • Rad sa kupcima
 • Rad u više reona
 • Razdvajanje i grupisanje narudžbina
 • Prebacivanje narudžbina sa stola na sto
 • Prebacivanje narudžbina sa operatera na operatera
 • Evidencija broja gostiju za stolom
 • Loyalty program
 • Popusti
 • Odabir načina plaćanja
 • Razduženje operatera
 • Mobilne aplikacije za konobare i kuhinju
 • Interfejs za Orderman uređaje

POS Panel nudi i sledeće izvještaje:

 • Štampa X izvještaja na fiskalnom štampaču
 • Štampa Z izvještaja na fiskalnom štampaču
 • Štampa periodičnog izvještaja na fiskalnom štampaču
 • Pregled i štampa zaduženja po operaterima
 • Pregled i štampa prodatih artikala