14/10/2013

Abacus® Web Reporting

Abacus@ WebReporting
Abacus® Web Reporting je jedinstven sistem izvještavanja i analize poslovanja koji omogućuje efikasan i kontrolisan pristup informacijama iz poslovnog sistema putem web-a. Sistem je projektovan tako da posjeduje veliku prilagodljivost potrebama menadžmenta preduzeća i to u svim nivoima hijerarhije upravljanja resursima. Velika fleksibilnost i podrška raznovrsnim potrebama preduzeća različitih djelatnosti preporuka su za orijentaciju za ovakav sistem izvještavanja.

  • Izvodi, Kupci, Dobavljači
  • Lager
  • Prihodi, Rashodi
  • Bilans uspjeha, Bilans stanja, Novčani tok
Lista dozvoljenih izvještaja se unaprijed formira i podešava korisniku, što daje mogućnost širokog spektra prilagođavanja sistema izvještavanja prema pravima pristupa informacijama pojedinih korisnika sistema.
Poseban kvalitet ovog sistema izvještavanja je to što se izvještaji formiraju na osnovu realnih podataka, što znači da korisnik u svakom trenutku ima precizan uvid u stanje poslovnog sistema iz domena svoje nadležnosti.
Upoznajte se detaljnije sa ovim sistemom na web adresi:
http://reporting.bencomltd.com
(Username: demo, Password: demo)