Rekapitulacija reversa i kartica artikla

U dijelu programa Roba/Materijal>>Izvještaji>>Rekapitulacija reversa, omogućen je pregled kartice artikla sa pregledom svih transakcija vezanih za reverse.