14/10/2013

CRM – Upravljanje odnosima sa kupcima

Abacus® CRM
Upravljanje odnosima sa kupcima je sveobuhvatan pristup prodaji i marketingu, koji se koristi za izgradnju dugotrajnog odnosa sa kupcima. Abacus® CRM obezbjeđuje jedinstvenu vezu sa kupacima, a prodavac koji je zadužen za određenog kupca može znati sve o kupcu i njegovim transakcijama. Umjesto  da se tretiraju kao izvor prihoda, kupci se sada posmatraju kao dugoročni resurs.

Abacus® CRM modul omogućava provjeru dostupnosti proizvoda u realnom vremenu, upravljanje ugovorima, fakturama i praćenje narudžbi. Takođe pruža svojstva i funkcionalnosti za planiranje marketinga, upravljanje kampanjama i segmentacijom korisnika. Ovaj modul dozvoljava neprekidnu brigu o korisnicima putem svih kanala, poput interakcijskog centra, web baziranih aplikacija, upravljanje potraživanjima, upravljanje terenskim uslugama i postojećom bazom korisnika.