14/10/2013

ERP – Planiranje resursa preduzeća

Abacus® ERP
Danas, u složenom i turbulentnom okruženju pred organizaciju (preduzeće) se postavljaju brojni zahtjevi: kontinuitet u stvaranju vrijednosti, ostvarenje strategijskih ciljeva, smanjenje troškova i ponašanje u skladu sa aktuelnom regulativom. U ostvarenju ovih zahtjeva neophodna je i primjena informacione tehnologije.

Konkurencija se danas sve više zasniva na virtuelnom svijetu informacija, a ne na fizičkom svijetu resursa. Ukoliko menadžeri i zaposleni posjeduju više informacija o preduzeću i njegovom okruženju, donosiće kvalitetnije odluke. Arhitektura modernog preduzeća mora da bude fleksibilna i agilna, kako bi preduzeće bilo u stanju da pribavi, prilagodi i koristi procese koji automatski dovode do ubrzanja u primjeni strategije. Nove tehnologije i novi zahtjevi kupaca, zahtjevaju kontinuelno testiranje novih poslovnih scenarija tako da je preduzeće prinuđeno da posjeduje organizaciju koja omogućava promjene kroz učenje.

Imajući u vidu neke od faktora, kao što su globalizacija, hiperkonkurencija i individualizacija kupca, jasno je da preduzeće na ove izazove može odgovoriti samo pravovremenim prilagođavanjem svoje ponude. U tom procesu nužno je prikupiti i obraditi velike količine podataka te ih pretvoriti u pravovremenu i pouzdanu informaciju, kao temelj za kvalitetnu poslovnu odluku.

Procesiranje velikog broja transakcija mogu obaviti samo moderni, integrisani sistemi za planiranje resursa preduzeća.

Abacus® ERP je informacioni sistem sposoban da podrži protok informacija između različitih poslovnih funkcija,  poslovnih jedinica i geografskih granica.

Abacus® ERP je kombinacija najbolje prakse, vođenja posla i tehnologije, gdje se informaciona tehnologija integriše sa poslovnim procesima koji čine srž poslovne aktivnosti preduzeća.

Abacus® ERP integriše sva odjeljenja i funkcije organizacije u jedinstven sistem i može da zadovolji različite organizacione ciljeve. Abacus® ERP nudi potpunu integralnost softverskih aplikacija, odnosno jedno skladište podataka kao zajednički resurs koji dijele sve aplikacije.