14/10/2013

SCM – Upravljanje lancem snabdjevanja

Abacus® SCM
U doba izražene konkurencije, efikasnost lanca snabdjevanja nije samo uslov za uspjeh, već je neophodan za opstanak preduzeća. Upravljanje lancem snabdjevanja je proces planiranja, implementacije, kontrolisanja i upravljanja operacijama u lancu snabdjevanja sa ciljem da se zadovolje zahtjevi kupaca na najefikasniji mogući način. SCM se definiše i kao planiranje i kontrola toka robe i usluga, informacija i novca, kroz lanac isporuke od nabavke sirovina, do gotovog proizvoda isporučenog kupcu.

Kroz Abacus® SCM, kupci i dobavljači mogu da uspostave partnerski odnos kako bi ostvarili ciljeve, dok se kancelarijski rad i jedan dio troškova eliminiše. Cilj je da se poveća konkurentska prednost, na način što će se eliminisati dupliranje i olakšati razmjena informacija kroz lanac snabdjevanja. Abacus® SCM stvara veze između dobavljača i maloprodaje koje uzrokuju niže troškove, bolju uslugu kupcima i profitabilnost za oba partnera. Da bi odgovorili na promjene potražnje kupaca, menadžeri moraju da imaju informacije o svim aktivnostima, predviđanju potražnje, rastu projekta, proizvodnom planiranju, nivou zaliha i kretanju proizvoda kroz lanac isporuke.