14/10/2013

Upravljanje finansijama

Abacus® Fianansije
Poteškoće koje se javljaju kod računovodstva mogu da izazovu usko grlo u funkcionisanju, gubitak informacija, slabost odziva prema dobavljačima i slabu kontrolu. Donošenje poslovnih odluka u vezi profitabilnosti nekog poizvoda je teško zbog finansijskih informacija koje se nalaze u dijeljenim bazama podataka. Neke od tih baza podataka su baza marketinga, proizvodnje i nabavke. Dijeljene baze podataka čine proces određivanja profitabilnosti proizvoda težim. Posmatrajući model računovodstvenog sistema uviđa se da isti podržava upravljačku i operativnu funkciju kontrole. Na operativnom nivou, računovodstveni sistem obezbjeđuje transakcije, kao što su provjera plaćanja, računi kupaca i nalozi za nabavku.

Računovodstveni proces počinje kada se evidentira nalog za prodaju. Ovo utiče na promjenu zaliha, usled čega dolazi do ažuriranja informacija o robi, a ovo dalje uzrokuje da se sistem za nabavku oglasi kada dođe do određene granice. Sistem za porudžbine kreira naloge za nabavku i prati koji nalog nabavke je ispunjen, koji artikal je na čekanju i kada se očekuje isporuka narudžbine.

Proces kontrole u okviru računovodstva uključuje proračun potrebnih novčanih sredstava, upravljanje novčanim sredstvima i upravljanje procesima investicija. Proces proračuna potrebnih novčanih sredstava zahtjeva praćenje prihoda i troškova, kao i upoređivanje tih iznosa sa stvarnim troškovima i prihodima. Druge analize budžeta obuhavataju upoređivanje raspodjele budžeta tekuće i prošle godine, kao i upoređivanje troškova i prihoda iz prethodne godine i tekuće godine.

Upravljanje novčanim sredstvima obezbjeđuje organizaciji da posjeduje dovoljno novčanih sredstava kako bi odgovorila na sve potrebe i zahtjeve koje su postavljene pred nju i kako bi višak novčanih sredstava mogli plasirati kroz određeni vid investicija. Analiza novčanih tokova pokazuje procjenu iznosa troškova i dohodaka na mjesečnom nivou.

Proces proračuna potrebnih sredstava koristi alatke za procjenu kao što su neto sadašnja vrijednost, interna stopa prinosa i period isplate.

Upravljanje računovodstvenim sistemom obezbjeđuje informacije o profitabilnosti proizvoda i troškovima, koje pomažu menadžerima da donose poslovne odluke. Razlika između tradicionalnog kompjuterizovanog računovodstvenog sistema i Abacus® ERP modula koji podržava računovodstvo i finansije, je u tome što se finansijske informacije nalaze unutar dijeljivih baza podataka. Abacus® ERP modul obezbjeđuje ažurne informacije o neusaglašenosti i promjenama cijena, pa tako koštanje proizvoda i odluke o profitabilnosti istog, mogu da se donesu s većom preciznošću.

Modul finansija i računovodstva je integrisani dio cjelokupnog Abacus® ERP sistema. Jedna od prednosti integrisanog modula finansije i računovodstvo u okviru ERP sistema, je ta što ovaj modul kreira dokumente o realizaciji svih transakcija. Ako klijent ima neko pitanje vezano za neki račun, predstavnik u računovodstvu može da ima uvid u sve dokumente koje su vezane za dotičnog klijenta.

Modul upravljačkog računovodstva obezbjeđuje internu računovodstvenu prognozu za menadžere koji su odgovorni za operacije kontrole i upravljanja. Modul upravljačko računovodstvo obezbjeđuje informacije o neslaganju aktuelnih i planiranih podataka, podataka koji predstavljaju osnovu za planiranje.