14/10/2013

Upravljanje proizvodnjom

Abacus® Proizvodnja
Prije ERP sistema, kupci su se najprije suočavali sa distribucijom i maloprodajom. Proizvođač je bio udaljen od kupca. Sa ERP sistemima, lanac isporuke je postao više integrisan i mnogi proizvođači vrše prodaju direktno kupcima. Mnogi problemi u vezi tradicionalnih sistema su se javljali usled nedostatka integrisanosti između planiranja proizvodnje, prodaje, kupovine i računovodstva. Ako planirana proizvodnja nije povezana sa očekivanim nivoom prodaje, onda neće biti dovoljno robe da se odgovori na potrebe tržišta. Usled toga dolazi do smanjivanja tražnje kupaca za ovom vrstom proizvoda. Ovo je velika pojava u industrijskoj proizvodnji, gdje se prioriteti kupaca mijenjaju.

Netačno predviđanje proizvodnje može dovesti do neprecizne nabavke (sirovina), zaliha sirovina i neprodatih gotovih proizvoda. Višak zaliha utiče na tok novca i profitabilnost poslovanja, jer dovodi do znatnih troškova. Da bi se minimizirao višak zaliha, proizvodnja mora biti zasnova na tačnoj prognozi prodaje.

Planiranje proizvodnje i procesi proizvodnje uključuju procese operativnog nivoa i kontrole upravljanja. Procesi na operativnom nivou upravljaju dnevnim aktivnostima. U procese se ubrajaju kupovina, prijem, kontrola kvaliteta i upravljanje zalihama. Funkcija kupovine ima namjenu da opslužuje tačnu količinu sirovina i nabavke za proizvodnju. U funkciji prijema, pristigli artikli su ispitani i primljeni, a informacije o statusu primljenih artikala su proslijeđeni.

Upravljanje materijalom obezbjeđuje informacije na nivou zaliha o materijalu za proizvodnju, korišćenju materijala u proizvodnji i lokaciji materijala. Sastavnica materijala obezbjeđuje listu sastavnih djelova koji se koriste za finalni proizvod, uključujući sirovine, sastojke i djelove komponenti.

Sistem za obračun troškova sakuplja i izvještava o informacijama koje se koriste u procesu proizvodnje kako bi se odredio precizan trošak proizvodnje, uključujući troškove materijala, opreme i kadrova.