Roba u dolasku na pregledu lagera

U dijelu programa Roba/Materijal>>Izvještaji>>Lager lista, putem opcije Akcije, omogućeno je učitavanje posebne kolone sa količinama robe u dolasku (poručena od dobavljača).