Šabloni obrazaca, štampa detalja rješenja radnika

Detalji koji se odnose na rješenja radnika mogu od sada biti pridruženi šablonima obrazaca. Vrijednosti definisanih detalja unose se na formi Radnik (tab Rješenja) prilikom dodavanja ili izmjene rješenja, te se unesene vrijednosti prenose na sama rješenja prilikom štampanja obrazaca.