Slanje SMS obavijestenja komitentima

U dijelu programa Finansije>>Izvještaji, Kupci i Dobavljači, putem opcije Akcije, kao i pregledu komitenata, omogućeno je slanje SMS obavijestenja direktno iz softvera. Ovom opcijom je omogućeno slanje informacija kako o novim ponudama i akcijama, tako i o stanju potraživanja o obaveza.