Ugovori od djelu, zakupu, naknade odbornicima – štampa virmana iz pregleda obračuna

U dijelu programa Lična primanja>>Obračuni>>Pregled obračuna, dodata je mogućnost generisanja virmana za štampu za sva lica iz pregleda obračuna ostalih primanja (ugovori o djelu, zakupu, naknade odbornicima, ostalo).