Pretraga artikala na F3 – posljednja nabavna cijena

Na formi Robno/Materijalno – Ulaz, prilikom pretrage atikala preko tastera F3, dodata je kolona koja prikazuje posljednju nabavnu cijenu datog artikla.