Unos ugovora o zakupu – Bruto iznos sa prirezom

Prilikom unosa ugovora o zakupu, sada je dostupna opcija za unos definisanog bruto iznosa sa uračunatim prirezom.