Usluge, fakturisanje usluga-rata iz forme pregleda po dospijeću

U dijelu programa Usluge>>Ugovori>>Fakturisanje ugovora, na formi pregleda po dospijeću, dodata je mogućnost fakturisanja usluga (rata). Objedinjavanjem pregleda po dospijeću i mogućnosti direktnog fakturisanja iz pregleda, pojednostavljen je i unaprijeđen proces knjigovodstvenog evidentiranja u oblasti usluga.