Usluge, pregled rata prema dospijeću

U dijelu programa Usluge>>Ugovori>>Fakturisanje ugovora, dodata je opcija Pregled po dospijeću. Ova opcija omogućuje pregled svih rata koje dospijevaju za naplatu u određenom vremenskom periodu, pri čemu se prikazuju svi relevantni podaci koji se odnose na rate koje dospijevaju (ugovor, broj rate, datum dospijeća, iznos).