Usluge – veza računa i predračuna

U modulu Usluge, omogućeno je povezivanje računa i predračuna. Na ovaj način, moguće je u pregledu fakturisanih usluga, na desni klik, vidjeti po osnovu kojeg predračuna je nastao određeni račun.