Veza konta i dodatnih analitika

U dijelu programa Podešavanja>>Osnovne tabele>>Kontni plan>>Podešavanje analitika, moguće je izvršiti jednostavno povezivanje konta sa dodatnim analitikama. Opcija je dostupna preko desnog klika na određeni konto i stavke –  Dodatne analitike.