Vrsta artikla – potrošni materijal, veza sa kontom troška prilikom knjiženja RM ulaza

Nova funkcionalnost u programu omogućuje definisanje konta troška za knjiženje artikala koji se unose prilikom obrade kalkulacija, a koji predstavljaju potrošni materijal. Ovu funkcionalnost moguće je realizovati preko detalja artikla pod nazivom Konto troška, pri čemu se kao vrijednost ovog detalja definiše traženi konto troška za dati artikal.