Zaduženje usluga i mjesečno fakturisanje

U dijelu programa Usluge>>Ugovori>>Periodično fakturisanje, uvedena je nova funkcionalnost koja omogućava automatsko kreiranje i fakturisanje zaduženja za veliki broj partnera, a u skladu sa podacima koji su bitni za određivanje iznosa zaduženja (potrošnja, površina i sl.). Odabirom opcije Evid. zaduženja, na formi za periodično fakturisanje, otvarate formu za evidentiranje zaduženja (ručno ili automatski), a na istoj formi dostupna je opcije Fakturisanje, kojom možete realizovati fakturisanje evidentiranih zaduženja.