Zarade i naknade, dorada izvještaja – ukupno za plaćanje

Na izvještajima obračuna zarada, naknada zarada i svih vrsta ostalih primanja, izvršene su izmjene u dijelu koji se odnosi na rekapitulaciju obračuna.  Podaci o ukupnom porezu i doprinosima, ukupnom neto iznosu, kao i ukupnom iznosu za isplatu, prikazani su kao posebne stavke.